Εισαγωγή στις έννοιες της ψυχικής υγείας, της ευημερίας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – αποϊατρικοποίηση της ψυχικής υγείας

Κατηγορία
4 out of 5
4
6 reviews

Σε αυτή την εισαγωγική ενότητα γίνεται μία εισαγωγή σε βασικούς όρους της ψυχικής υγείας, καθώς και στο ρόλο που καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός για το παιδί, με ιδιαίτερη αναφορά στις συμβουλευτικές εκφάνσεις του παιδαγωγού προς τους μαθητές. Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες μπορούν να συμβουλευτούν περισσότερη βιβλιογραφία επάνω στις έννοιες και ζητήματα που θίγονται στην εισαγωγή.

Γενικά Στοιχεία

1
Γενικά Στοιχεία

Υποενότητα 1

1
Εισαγωγή

Υποενότητα 2

1
Ορίζοντας την “Ευημερία”

Υποενότητα 3

1
Εφηβεία

Υποενότητα 4

1
Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού

Υποενότητα 5

1
Είδη της “Δύναμης”

Υποενότητα 6

1
Παράγοντες μιας επιτυχημένης συμβουλευτικής- θεραπευτικής σχέσης

Υποενότητα 7

1
Ο Ρόλος του γονέα

Υποενότητα 8

1
Προς την αντιμετώπιση του “στίγματος”

Υποενότητα 9

1
Παρακολουθήστε το παρακάτω video για το στίγμα στη ψυχική υγεία

Υποενότητα 10

1
Quiz 1
9 questions
Εγγεγραμμένοι: 462 students
Διάρκεια: 2 - 2,5 ώρες
Διαλέξεις: 10
Video: 3 λεπτά
Εισαγωγή στις έννοιες της ψυχικής υγείας, της ευημερίας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – αποϊατρικοποίηση της ψυχικής υγείας
Κατηγορία
4 out of 5
4
6 reviews