Προβλήματα και δυσκολίες στην παιδική ηλικία: Ειδικές περιπτώσεις και Early Signs

Κατηγορία

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μία συμβατική κατηγοριοποίηση των διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να απασχολούν και να εμπλέκουν τους μαθητές καθώς και οι διάφορες ενδείξεις που μπορεί να παρουσιαστούν στην συμπεριφορά τους εντός του σχολείου. Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν περισσότερη βιβλιογραφία για τα ζητήματα αυτά.

Υποενότητα 1

1
Παράγοντες κινδύνου για την ψυχολογική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων

Υποενότητα 2

1
Κοινωνική Απομόνωση

Υποενότητα 3

1
Διατροφικές διαταραχές

Υποενότητα 4

1
Κατάθλιψη

Υποενότητα 5

1
Χρήση ουσιών

Υποενότητα 6

1
Σχολικός εκφοβισμός

Υποενότητα 7

1
Σημάδια ότι ένα παιδί μπορεί να βρίσκεται σε κρίση

Υποενότητα 8

1
Κρίσεις Πανικού

Υποενότητα 9

1
Αντικοινωνική / βίαιη συμπεριφορά

Υποενότητα 10

1
Βιβλιογραφία Ενότητας 2

Quiz

1
Quiz 2
8 questions

Αξιολόγηση

1
Αξιολόγηση ενότητας 2
Εγγεγραμμένοι: 307 students
Διάρκεια: 2 - 2,5 ώρες
Διαλέξεις: 11
Video: 17 λεπτά
Προβλήματα και δυσκολίες στην παιδική ηλικία: Ειδικές περιπτώσεις και Early Signs
Κατηγορία