Εντοπισμός και ανίχνευση ζητημάτων στο σχολείο (Screening tools)

Κατηγορία
4 out of 5
4
6 reviews

Σε αυτή την ενότητα γίνεται η βήμα προς βήμα παρουσίαση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου για μία πρώιμη ανίχνευση δυνατοτήτων ή δυσκολιών των παιδιών, από το οποίο μπορεί ο εκπαιδευτικός να αντλήσει σύντομα και εύκολα πληροφορίες σχετικά με την γενικότερη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. Στην βιβλιογραφία μπορούν οι συμμετέχοντες να βρουν περισσότερα παρόμοια φύσης εργαλεία για την ανίχνευση προβλημάτων των μαθητών.

Υποενότητα 1

1
Α΄Μέρος

Υποενότητα 2

1
Βαθμολόγηση

Υποενότητα 3

1
Β’ Μέρος

Υποενότητα 4

1
Βιβλιογραφία Ενότητας 3

Υποενότητα 5

1
TEST Ενότητας 3

Υποενότητα 6

1
Αξιολόγηση ενότητας 3
Εγγεγραμμένοι: 271 students
Διάρκεια: 2 - 2,5 ώρες
Διαλέξεις: 6
Video: -- λεπτά
Εντοπισμός και ανίχνευση ζητημάτων στο σχολείο (Screening tools)
Κατηγορία
4 out of 5
4
6 reviews