Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ψυχολογικές πρώτες βοήθειες: Προσέγγιση και παρέμβαση για έκτακτες καταστάσεις (Supporting Tools)

Κατηγορία
4 out of 5
4
6 reviews

Σε αυτή την ενότητα γίνονται παρουσιάσεις δύο εργαλείων – δραστηριοτήτων που μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο μάθησης του σχολείου (είτε αυτόνομα είτε ως μέρος ενός μαθήματος) για την ενίσχυση των κοινωνικών ή προσωπικών δεξιοτήτων των παιδιών. Στην βιβλιογραφία μπορούν οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να συμβουλευτούν περισσότερα εργαλεία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των μαθητών.

Υποενότητα 1

1
Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες

Υποενότητα 2

1
Στάδια πλαισίωσης στην επείγουσα περίπτωση

Υποενότητα 3

1
Εργαλεία για την υποστήριξη της συναισθηματικής ευεξίας σε παιδιά και νέους (Tools for supporting emotional wellbeing in children and youth)

Υποενότητα 4

1
Wellbeing activities: Being kind to yourself
2
Για παιδιά 7-11
3
Για παιδιά 11-18

Υποενότητα 5

1
Βιβλιογραφία

Quiz 4

1
Quiz 4
10 questions

Αξιολόγηση Ενότητας

1
Αξιολόγηση Ενότητας 4

Τελική Αξιολόγηση

1
Τελική Αξιολόγηση
Εγγεγραμμένοι: 238 students
Διάρκεια: 2 - 2,5 ώρες
Διαλέξεις: 9
Video: 15 λεπτά
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ψυχολογικές πρώτες βοήθειες: Προσέγγιση και παρέμβαση για έκτακτες καταστάσεις (Supporting Tools)
Κατηγορία
4 out of 5
4
6 reviews