Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Sort By:
Filters

Κατηγορία

admin
Σε αυτή την ενότητα γίνεται μία συμβατική κατηγοριοποίηση των διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να απασχολούν και να εμπλέκουν τους μαθητές καθώς και...
11 Διαλέξεις
2 - 2,5 ώρες
Δωρεάν
admin
4
4 (6)
Σε αυτή την ενότητα γίνεται η βήμα προς βήμα παρουσίαση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου για μία πρώιμη ανίχνευση δυνατοτήτων ή δυσκολιών των ...
6 Διαλέξεις
2 - 2,5 ώρες
Δωρεάν
admin
4
4 (6)
Σε αυτή την ενότητα γίνονται παρουσιάσεις δύο εργαλείων - δραστηριοτήτων που μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο μάθησης του σχολείου (είτε αυτόνομα ε...
9 Διαλέξεις
2 - 2,5 ώρες
Δωρεάν